Văn bản – Chính sách

14:49 14/09/2017

* Ngày 13-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 27 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố. UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân sử dụng điện triển khai nghiêm túc nội dung của chỉ thị này.

* Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam" do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ. Dự án nhằm góp phần tăng cường năng lực của hệ thống y tế trong lĩnh vực bà mẹ - trẻ em nhằm mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng cho phát triển trẻ em toàn diện (IECD) bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh môi trường cho trẻ em đặc biệt là nhóm trẻ dễ bị tổn thương góp phần đảm bảo hòa nhập xã hội và công bằng xã hội vì chất lượng của giống nòi cũng như chất lượng của nguồn nhân lực xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tương lai. Dự án được thực hiện từ năm 2017 - 2021, địa điểm thực hiện dự án cấp quốc gia (tại Hà Nội) và 3 tỉnh trọng điểm: Gia Lai, Kon Tum và Điện Biên.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông