Văn phòng UBND thành phố: Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

09:45 19/01/2023

Chiều 17-1, Văn phòng UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và đúng đắn của Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan Văn phòng; sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và sự đoàn kết, chủ động và tinh thần trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, công tác tham mưu, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như: Việc phối hợp tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, quy trình, quy chế hoạt động; xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 3 cá nhân

Đặc biệt, trong năm 2022, Văn phòng đã tích cực tham mưu, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND thành phố và hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống dùng chung. Tỷ lệ công việc được xử lý trên hệ thống Văn phòng điện tử HPnet đạt 86%; số văn bản do lãnh đạo ký số đạt 15% (năm 2021 đạt 0,7%). Năm 2022, Văn phòng UBND thành phố đã xử lý 66.282 văn bản đến, phát hành 24.352 văn bản đi. Về công tác tiếp công dân, năm qua, Văn phòng UBND thành phố tiếp 604 lượt với 1497 người; lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức tiếp định kỳ và đột xuất 11 buổi; tiếp nhận 2818 đơn, trong đó tham mưu, đề xuất xử lý 1400 đơn đủ điều kiện xử lý theo quy định.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân

Về công tác Đảng, Đảng bộ Văn phòng luôn quan tâm và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tử tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao năng lực, tác phong, phong cách, ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023, Văn phòng UBND thành phố tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng kịp thời hơn, với chất lượng cao hơn theo sự chỉ đạo, điều hành của UBND và lãnh đạo UBND thành phố; tiếp tục tham mưu giúp UBND, lãnh đạo UBND TP triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND và kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển KT – XH đạt được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể hoạt động hiệu quả, vững mạnh; chú trọng công tác kiểm tra giám sát theo chương trình đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố biểu dương và ghi nhận những cố gắng, kết quả của Văn phòng UBND thành phố năm 2022. Thời gian tới, với yêu cầu, khối lượng công việc, nhiệm vụ ngày càng tăng, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Văn phòng UBND thành phố chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó nâng cao rõ rệt chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; tuân thủ chặt chẽ quy chế làm việc; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, giám sát đôn đốc nhiệm vụ UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương; thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật… Bên cạnh đó, Văn phòng UBND thành phố cần là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin…

Nhân dịp này, Văn phòng UBND thành phố có 2 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Chủ tịch UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông