Xã Tân Trào (Kiến Thụy) ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại bộ phận “Một cửa”

19:08 29/11/2022

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đáp ứng sự phát triển của xã hội và phục vụ Nhân dân, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, chiều 29-11, UBND xã Tân Trào tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại bộ phận “Một cửa”.
Quang cảnh hội nghị
Đại diện Ban chỉ đạo mô hình“Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại bộ phận “Một cửa” ra mắt hội nghị

Mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại bộ phận “Một cửa” xã Tân Trào được triển khai nhằm tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã hiểu được lợi ích và dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được triển khai.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính (CCHC) để phục vụ người dân; nhằm tiết kiệm thời gian.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trong quá trình thực hiện giải quyết các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hướng dẫn Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và tiện ích ứng dụng VNeID, thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham quan mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”  tại bộ phận “Một cửa” UBND xã Tân Trào

Lễ ra mắt đã công bố Quyết định thành lập mô hình, Ban chỉ đạo mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại bộ phận “Một cửa” xã Tân Trào.

Theo đó, Ban chỉ đạo mô hình có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “Một cửa”; cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, tiện ích ứng dụng VneID; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả mô hình; các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông