Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh

16:58 28/04/2010

Sáng 27-4, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” CATP tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh thì tư tưởng của Người về Đảng cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là một bộ phận quan trọng nhất. Những tư tưởng của Người vừa là cơ sở lý luận, vừa có sức cảm hoá, lôi cuốn để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, tiếp tục xứng đáng là một đảng cách mạng chân chính, làm tròn nhiệm vụ của một tổ chức chính trị tiền phong, “là bộ tổng tham mưu của giai cấp vô sản và của nhân dân lao động” trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Hội nghị nghe giảng viên giới thiệu 4 phần lớn của chuyên đề về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề này; nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp theo các chủ đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của những năm trước, chủ đề cuộc vận động năm 2010 thêm một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CBCS trong lực lượng CATP về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn trước mắt của công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tại các đơn vị CATP.

Ngay sau hội nghị, các chi, Đảng bộ trong toàn Đảng bộ CATP sẽ tổ chức học tập và xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động.


NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích