Xét duyệt 1.918 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần trong tháng 2

18:19 12/04/2018

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, tính đến hết tháng 2, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố 154.458 người.

Cũng trong tháng 2, BHXH toàn thành phố đã xét duyệt 9.129 hồ sơ,lũy kế 24.050 hồ sơ. Trong đó xét duyệt 793 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (hưu 466 hồ sơ; tuất 302 hồ sơ; tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 16 hồ sơ; trợ cấp theo Quyết định 613 là 9 hồ sơ). Xét duyệt 1.918 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần (BHXH một lần 1.463 hồ sơ; tuất 357 hồ sơ; tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 98 hồ sơ); 129 hồ sơ di chuyển (tỉnh ngoài 35 hồ sơ; chuyển đến 94 hồ sơ). Xét duyệt 21.210 hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Ngoài ra BHXH toàn thành phố còn lập và in danh sách cho đối tượng hưởng trợ cấp BH thất nghiệp 1.712 hồ sơ.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông