Xin chủ trương xây dựng cảng cá Trân Châu - Cát Bà

17:31 20/09/2017

Triển khai đầu tư xây dựng các công trình tu bổ đê điều thường xuyên năm 2017, thành phố được TW hỗ trợ 14 tỷ đồng nâng cấp 3 hạng mục công trình, gồm: tu bổ, nâng cấp đê tả sông Cấm đoạn từ K3+250 - K4+550 (huyện Thủy Nguyên); xây lại mới cống Đôi tại K21+974 đê tả Thái Bình (huyện Tiên Lãng); xây lại mới cống Lê Xá 3 tại K9+500 đê hữu sông Cấm (huyện An Dương).

Các hạng mục công trình đã tổ chức triển khai thi công vào ngày 2-8. Đến nay, đê tả sông Cấm đạt 10% khối lượng. Nguồn vốn thành phố đầu tư 55,114 tỷ đồng nhằm tu bổ nâng cấp các tuyến: đê tả sông Hóa K34+500 đến K35+498, đê hữu sông Cấm đoạn từ K11+500 đến K12+382, đê biển Cát Hải đoạn từ K8+053 đến K10+222, đê tả sông Tam Bạc đoạn từ K0+740 đến K1+290...

Tính đến hết tháng 8-2017, một số hạng mục công trình đã triển khai thi công; các hạng mục, công trình còn lại thi công đầu tháng 9; theo dự kiến hoàn thành trước 31-12-2017 bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đang xây dựng thủ tục hồ sơ trình UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng cá Trân Châu - Cát Bà; hoàn thành việc trình Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông Đa Độ (đang trình Tổng cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ dự án)...                   

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông