Xóa tên 200 tàu không đảm bảo an toàn kỹ thuật

19:11 07/08/2017

7 tháng đầu năm, diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn thành phố đạt 10.448,2 ha, bằng 95,48% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng sản lượng ước đạt trên 38.150 tấn, tăng 5,3% (riêng trong tháng 7 ước đạt 3.426 tấn). Để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, các địa phương đã thả 10,6 vạn con giống thủy sản các loại.

Trong lĩnh vực khai thác thủy sản, hiện toàn thành phố có 2.954 tàu khai thác thủy sản; tổng sản lượng khai thác ước đạt gần 43.330 tấn (riêng tháng 7 ước đạt trên 6.600 tấn), bằng 99,93% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt gần 43.330 tấn

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đã tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật, chấp thuận, giám sát đóng mới, cải hoán, xét duyệt thiết kế đối với 414 lượt tàu khai thác thủy sản (tháng 7 thực hiện đối với 87 lượt tàu), thông báo xóa tên 200 tàu; thường xuyên hướng dẫn ngư dân vươn khơi, khai thác theo mô hình tổ, đội sản xuất; thông tin kịp thời, liên tục các bản tin dự báo thời tiết, ngư trường khai thác để ngư dân chủ động phòng tránh thiên tai, tìm kiếm ngư trường.

KC

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông