1.062 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ

17:19 18/10/2020

Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Tính đến hết tháng 8, số khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ là 1.062, trong đó doanh nghiệp là 85; dư nợ điều chỉnh 1.558 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 1.345 tỷ đồng. Số khách hàng được miễn giảm lãi vay là 1.467, trong đó doanh nghiệp là 274; số dư nợ được miễn lãi là 1.618 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 871 tỷ đồng; số tiền lãi được miễn giảm là 32,6 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 18,8 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha