123 sáng kiến của các đơn vị được công nhận trong năm 2022

16:38 27/04/2023

Chiều 17-4, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) diễn ra hội nghị Phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2022, được sự quan tâm ủng hộ về chủ trương và chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn thành phố đã có khởi sắc là đạt được kết quả tốt.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của thành phố đã đi vào nề nếp, được triển khai rộng và thống nhất trên toàn thành phố từ cấp cơ sở, ngành, quận, huyện đến cấp thành phố.

Các địa phương, đơn vị ngày càng chủ động và dành nhiều sự quan tâm đến hoạt động phát huy sáng kiến tại đơn vị mình. Việc triển khai áp dụng tốt các sáng kiến trong các cơ quan, đơn vị đã và đang mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn, đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực từ quản lý đến sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả quản lý điều hành, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, nâng cao độ tin cậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022, đã có 332/599 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và 179/209 sáng kiến của các quận, huyện, sở, ngành được thành phố xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố.

Trong đó, năm 2022 có 44/49 sáng kiến của các quận, huyện, sở, ngành được thành phố công nhận, cao gần gấp 2 năm 2021; 79/113 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục được thành phố công nhận. Đây là động lực để các tập thể, cá nhân tích cực nghiên cứu, từ đó có thêm những sáng kiến, sáng tạo áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2023, Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn nhấn mạnh, ngoài những hiệu quả về kinh tế có thể đo lường được các sáng kiến trong lĩnh vực quản lý còn có những đóng góp về mặt xã hội.

Để phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố tiếp tục phát triển hơn nữa, là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng các tài năng sáng tạo, Giám đốc Sở KH&CN đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát động mạnh mẽ phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho phù hợp đến từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình, và lan tỏa các phong trào thi đua trở thành phong trào rộng lớn không chỉ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà của quần chúng nhân dân nói chung.

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông