130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu được biểu dương tại Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020

21:21 22/10/2020

Theo truyền thống nhiều năm, Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 sẽ được tổ chức trang trọng tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng vào ngày 24-10 tới đây. Báo An ninh Hải Phòng gửi đến bạn đọc Danh sách 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu sẽ được biểu dương tại Lễ biểu dương năm nay:

 I. Danh sách 62 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế; giải Nhất, Nhì và Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cuộc thi Quốc gia viết thư Quốc tế UPU năm học 2019-2020.

 1. Em Lý Hải Đăng, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Huy chương Vàng quốc tế môn Hóa học;
 2. Em Đào Quang Thái Dương, Học sinh Lớp 11 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Huy chương Đồng Châu Á Thái Bình Dương môn Tin học;
 3. Em Hoàng Thị Hoài Thanh, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn tiếng Anh;
 4. Em Lê Hoài Linh, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn tiếng Anh;
 5. Em Đồng Thị Châu Giang, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn tiếng Pháp;
 6. Em Nguyễn Huệ Linh, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn tiếng Pháp;
 7. Em Nguyễn Lê Hiền, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn Địa lý;
 8. Em Nguyễn Hoàng Uyển Nhu, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn Địa lý;
 9. Em Phạm Ngọc Hà Phương, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn Địa lý;
 10. Em Nguyễn Tuấn Minh, Học sinh Lớp 11 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Toán;
 11. Em Nguyễn Hải Bình, Học sinh Lớp 12 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Tin học;
 12. Em Phạm Xuân Huy, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Tin học;
 13. Em Vũ Minh Huy, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Hóa học;
 14. Em Nguyễn Phương Anh, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn;
 15. Em Trần Khánh Linh, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn;
 16. Em Lê Phạm Yến Linh, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn;
 17. Em Đào Mai Phương, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn;
 18. Em Nguyễn Thị Thúy An, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Lịch sử;
 19. Em Cao Thị Thu Trà, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Lịch sử;
 20. Em Cao Thị Ngọc Hải, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh;
 21. Em Bùi Thu Hiền, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh;
 22. Em Bùi Hà Phương, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh;
 23. Em Phạm Thị Thu Ngân, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh;
 24. Em Nguyễn Thùy Linh, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Pháp;
 25. Em Nguyễn Thị Như Trang, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Pháp;
 26. Em Lê Mai Phương, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Pháp;
 27. Em Bùi Diệu Hương, Học sinh Lớp 12 Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Trung;
 28. Em Phạm Thị Ngọc Khánh, Học sinh Lớp 12 Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Trung;
 29. Em Phạm Thị Huyền Thu, Học sinh Lớp 12 Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Trung;
 30. Em Tạ Phương Anh, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Địa lý;
 31. Em Nguyễn Thị Thu Hoàn, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Địa lý;
 32. Em Hoàng Ngọc Linh, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Địa lý;
 33. Em Ngô Hải Yến, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Địa lý;
 34. Em Vũ Đình Thắng, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Lịch sử;
 35. Em Nguyễn Thị Minh Khuê, Học sinh Lớp 9A5, Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, đã có thành tích đoạt Giải Nhì Quốc gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU;
 36. Em Trần Thanh Hải, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Toán;
 37. Em Trần Thị Thu Huệ, Học sinh Lớp 11 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Tin học;
 38. Em Hoàng Minh Tú, Học sinh Lớp 11 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Tin học;
 39. Em Nguyễn Ngọc Vũ, Học sinh Lớp 11 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Tin học;
 40. Em Nguyễn Công Đạt, Học sinh Lớp 12 Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Vật lý;
 41. Em Cao Minh Tuệ, Học sinh Lớp 11 Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Vật lý;
 42. Em Đỗ Minh Phương, Học sinh Lớp 11 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Hóa học;
 43. Em Hà Quang Sơn, Học sinh Lớp 11 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Hóa học;
 44. Em Nguyễn Quốc Hùng, Học sinh Lớp 12 Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Sinh học;
 45. Em Nguyễn Hồng Dương, Học sinh Lớp 11 Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Sinh học;
 46. Em Triệu Khánh Linh, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Ngữ văn;
 47. Em Bùi Thị Khánh Huyền, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử;
 48. Em Lê Anh Thư, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử;
 49. Em Trần Khánh Linh, Học sinh Lớp 11 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử;
 50. Em Nguyễn Thùy Trang, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Anh;
 51. Em Mai Minh Quân, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Anh;
 52. Em Nguyễn Khánh Dương, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Anh;
 53. Em Phạm Phương Thảo, Học sinh Lớp 12 Nga, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Nga;
 54. Em Lê Đức Trung, Học sinh Lớp 12 Pháp, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Pháp;
 55. Em Trương Thị Hà Ninh, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếp Pháp;
 56. Em Hoàng Thanh Trúc, Học sinh Lớp 12 Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Trung;
 57. Em Vũ Vân Huyền, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Địa lý;
 58. Em Phạm Hải Mai Thủy, Học sinh Lớp 12C4, Trường Trung học phổ thôngQuang Trung đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử;
 59. Em Lê Thị Huyền, Học sinh Lớp 12C2, Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử.
 60. Em Phạm Quỳnh Anh, Học sinh Lớp 11 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia;
 61. Em Ngô Đặng Quang Quyết, Học sinh Lớp 10C5, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã có thành tích đoạt Giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia;
 62. Em Phạm Việt Tiến, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã có thành tích đoạt Giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia.

II.Danh sách 32 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, đạt thủ khoa năm 2020 tại các trường đại học, học viện

 1. Em Nguyễn Thị Minh Hòa, Sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương;
 2. Em Đào Thị Hồng Ngọc, Sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 3. Em Đào Thị Huê, Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi;
 4. Em Ngô Hải Dương, Sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 5. Em Phạm Thanh Thảo, Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hải Phòng;
 6. Em Ngô Minh Khoa, Sinh viên Ngành Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội;
 7. Em Lê Nhật Tân, Sinh viên Khoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 8. Em Phạm Mai Phương, Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương;
 9. Em Nghiêm Thị Thùy Linh, Sinh viên Khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội, Trường Đại học Hải Phòng;
 10. Em Nguyễn Minh Thúy, Sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương;
 11. Em Phạm Thành Long, Sinh viên Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
 12. Em Tô Bích Diệp, Sinh viên Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội;
 13. Em Lê Mạnh Hưng, Sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 14. Em Nguyễn Mai Anh, Sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 15. Em Phạm Thị Quỳnh Trâm, Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng;
 16. Em Trương Thị Lan Hương, Sinh viên Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hải Phòng;
 17. Em Đào Thị Hà, Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
 18. Em Huỳnh Thị Tuyết Mai, Sinh viên Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 19. Em Phạm Thị Minh Châu, Sinh viên Khoa Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng;
 20. Em Bùi Thị Thu Hiền, Sinh viên Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 21. Em Bùi Thế Anh, Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hải Phòng;
 22. Em Trần Thị Bích Ngân, Sinh viênKhoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 23. Em Ngô Thị Thương, Sinh viên Khoa Kế toán – Tài chính, Trường Đại học Hải Phòng;
 24. Em Phạm Văn Duy, Sinh viên Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 25. Em Lê Minh Trung, Sinh viên Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 26. Em Bùi Đức Quốc Anh, Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương;
 27. Em Nguyễn Thị Xuân Nhi, Sinh viên Khoa Tiếng Bồ Đào Nha, Trường Đại học Hà Nội;
 28. Em Phạm Thạch Thảo, Sinh viên Khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại học Hải Phòng;
 29. Em Đoàn Thị Mai Thương, Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng;
 30. Em Nguyễn Duy Mười, Sinh viênKhoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 31. Em Phạm Minh Chiến, Sinh viên Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
 32. Em Đỗ Anh Đại, Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

III. Danh sách 36 thí sinh Hải Phòng tham dự kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển chua nhân hệ số đạt 28 điểm trở lên và trúng tuyển vào 1 trường đại học/học viện đúng tổ hợp đạt điểm cao

1. Em Nguyễn Trung Hải, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

 1. Em Đỗ Thị Mai Anh, Học sinh Lớp 12C1, Trường Trung học phổ thông Quang Trung;
 2. Em Đỗ Trung Nhật Minh, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn;

4. Em Lê Mai Anh, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

5. Em Tạ Hồng Ngọc, Học sinh Lớp 12 Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

6. Em Đặng Khánh Linh, Học sinh Lớp 12A3, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn;

7. Em Phạm Hoàng Hiệp, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

8. Em Vũ Tuấn Linh, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

 1. Em Phạm Đức Chính, Học sinh Lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn;

10.Em Lê Thành Minh, Học sinh Lớp 12 Tự nhiên 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

11.Em Chu Đình Hùng, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông An Lão;

12.Em Phạm Hải Bình, Học sinh Lớp 12A7, Trường Trung học phổ thông  Kiến An;

13.Em Nguyễn Mạnh Dũng, Học sinh Lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền;

14.Em Trần Thu Phương, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm;

15.Em Lê Thanh Tùng, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Kiến An;

16.Em Hồ Nguyễn Mai Hương, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Cộng Hiền;

17.Em Tạ Thị Ngọc Mai, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Tiên Lãng;

18.Em Nguyễn Thị Thanh Hoà, Học sinh Lớp 12C1, Trường Trung học phổ thông Quang Trung;

19.Em Phạm Văn Hùng, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Lê Ích Mộc;

20.Em Nguyễn Duy Anh, Học sinh Lớp 12A3, Trường Trung học phổ thông Thái Phiên;

21.Em Bùi Đình Bình, Học sinh Lớp 12A1,  Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng;

22.Em Hoàng Ngọc Đạt, Học sinh Lớp 12 Toán,  Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

23.Em Lê Huy Thái, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

24.Em Đỗ Quang Thành, Học sinh Lớp 12A12, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền;

25.Em Trần Khánh Dung, Học sinh Lớp 12D3, Trường Trung học phổ thông Thái Phiên;

26.Em Lê Thị Minh Châu, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

27.Em Hoàng Đức Mạnh, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Đồ Sơn;

28.Em Nguyễn Tuấn Thành, Học sinh Lớp 12 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

29.Em Nguyễn Hữu Hoàng, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo;

30.Em Vũ Hoàng Thiết, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Toàn Thắng;

31.Em Bùi Đức Anh, Học sinh Lớp 12A5, Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng;

32.Em Bùi Đức Hiếu, Học sinh Lớp 12A4, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền;

33.Em Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt, Học sinh Lớp 12A13, Trường Trung học phổ thông Thái Phiên;

34.Em Lê Thị Phượng, Học sinh Lớp 12C2, Trường Trung học phổ thông Quang Trung;

35.Em Trần Văn Mạnh, Học sinh Lớp 12C2, Trường Trung học phổ thông Quang Trung;

36.Em Đoàn Vũ Quang, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông