131.660 khách hàng được tiếp cận vốn tín dụng chính sách

15:46 07/10/2019

Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hải Phòng đã thực hiện triển khai các chương trình tín dụng, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Ước đến 30-9, dư nợ cho vay đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 9,24% so với cùng kỳ năm 2018 với tổng số 131.660 khách hàng.

Cũng đến hết tháng 9, dư nợ cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đạt 655,43 tỷ đồng, tăng 29,06% so với cùng kỳ năm 2018. Dư nợ cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP đạt 70,38 tỷ đồng và dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 2,36 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông