217 gia đình được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố

09:58 29/06/2018

Sáng 28-6, tại Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2018, có 217 gia đình đã được biểu dương khen thưởng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành trao bằng khen tặng các gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Thủy Nguyên

Đến dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó chủ tịch UBND thành phố, biểu dương những thành tích mà các gia đình đã đạt được trong việc xây dựng truyền thống văn hóa gia đình và mong các gia đình tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, toàn diện, là những tấm gương sáng, điển hình để tuyên truyền, thuyết phục nhiều gia đình khác cùng thực hiện.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa là một nội dung quan trọng và là bộ phận cấu thành phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố, là công việc chung của toàn xã hội. Vì vậy, phong trào cần được tập trung chỉ đạo có bài bản của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên cũng như các Sở, ban, ngành đoàn thể thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Văn Quý trao bằng khen tặng các gia đình văn hóa tiêu biểu huyện An Dương

Thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, các gia đình đã chủ động phát triển kinh tế, tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh công tác, học tập đạt hiệu quả, năng suất, cùng hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời, các gia đình luôn chú trọng chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

Năm 2017, toàn thành phố Hải Phòng có 469.212 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89%. Để động viên phong trào, biểu dương những gia đình có nhiều cố gắng trong việc xây dựng Gia đình văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đã đề nghị mỗi xã, phường, thị trấn xét, chọn một gia đình văn hóa tiêu biểu, toàn thành phố có 217 gia đình.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha