230 khách hàng được miễn giảm lãi vay trong quý I

09:48 08/05/2019

Thời gian qua, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Kết quả đến hết quý I, đã có 233 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ là 233 với dư nợ điều chỉnh là 34,53 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cũng có 230 khách hàng được miễn giảm lãi vay, trong đó có 18 doanh nghiệp.

Số dư nợ được miễn lãi là 177,54 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 20,89 tỷ đồng. Số tiền lãi được miễn giảm là 59,22 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 16,95 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông