278 khách hàng được miễn giảm lãi vay

17:29 24/05/2017

Theo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, trong tháng 4, có 2 khách hàng được các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố điều chỉnh cơ cấu lại nợ với dư nợ được điều chỉnh là 800 triệu đồng.

Số khách hàng được miễn giảm lại vay là 278, trong đó có 54 doanh nghiệp; số dư nợ được miễn lãi là 497 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp là 58 tỷ đồng; số tiền lãi được miễn giảm là 6,2 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 2,9 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông