28 HTX, Tổ hợp tác mới được thành lập

17:55 31/07/2019

Theo báo cáo của Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố, từ đầu năm đến nay toàn thành phố có Hợp tác xã (HTX) và 25 Tổ hợp tác (THT) mới được thành lập.

 

 

Các HTX, THT nông nghiệp dần hoạt động hiệu quả

Như vậy, đến nay Hải Phòng có 342 HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân đang hoạt động và 204 THT được các xã, phường chứng thực.

Các thành viên của các HTX, THT đã thực hiện liên kết, tạo điều kiện giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất như: trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng hiệu quả về đất đai, lao động, vật tư…, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần giảm hộ nghèo, phát triển bền vững. 

Số HTX, THT trên địa bàn thành phố tập trung chủ yếu tại vùng nông thôn, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông