32 đại lý chi trả, đổi ngoại tệ được cấp Giấy chứng nhận

09:19 27/01/2019

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, trên địa bàn hiện có 32 đại lý chi trả, đổi ngoại tệ được Ngân hàng nhà nước chi nhánh cấp Giấy chứng nhận đăng ký. 26 doanh nghiệp được Ngân hàng nhà nước chi nhánh cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; 68 điểm mua bán vàng miếng của 16 chi nhánh tổ chức tín dụng và 4 chi nhánh doanh nghiệp được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép.

Trong năm 2018, Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố đã thực hiện kiểm tra 14 điểm chi trả, đổi ngoại tệ được chi nhánh cấp phép. Qua đó giúp cho các đại lý thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông