5 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm

15:14 05/03/2012

Trong các ngày 2 và 3-3, tại TP Hải Phòng, Uỷ ban quốc gia về phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2011, triển khai nhiệmvụ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2012.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Năm 2011, UBQG về phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, được các bộ, ban ngành trung ương, các địa phương hưởng ứng tích cực, hiệu quả, qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm. Trong đó, nổi bật là các hoạt động tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực. Công tác phối hợp thanh, kiểm tra, quản lý địa bàn, đấu tranh, triệt phá ổ nhóm, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy, mại dâm được duy trì một cách hiệu quả, có tác dụng tích cực với cộng đồng.

Đã có nhiều chương trình cai nghiện tại cơ sở giáo dục, cai nghiện tại cộng đồng phát huy hiệu quả, chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, chương trình điều trị bằng methadone đã được nhân rộng ra 11 tỉnh, thành phố, đạt hiệu quả đáng khích lệ; hoạt động chữa bệnh, dạy nghề, giúp đỡ, tạo việc làm cho gái mại dâm, người nghiện ma túy được triển khai rộng khắp, góp phần ngăn chặn một cách có hiệu quả phát sinh lây nhiễm HIV mới, hạn chế tử vong do AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm được kiềm chế và đẩy lùi.

Năm 2012, UBQG về phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tiếp tục đề ra nhiều nhóm giải pháp nhằm đưa công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, chỉ đạo các bộ, ban ngành liên quan, các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; quan tâm đầu tư hơn nữa cho công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nhận thức về tác hại của AIDS, ma túy, mại dâm trong cộng đồng; kiên quyết đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tội phạm ma túy; xây dựng, trình Chính phủ đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, duy trì có hiệu quả các mô hình cai nghiện theo hướng tích cực đẩy mạnh xã hội hóa, ngăn chặn, đẩy lùi một cách đáng kể các hoạt động mại dâm, phấn đấu năm 2012 sẽ giảm được 30% số xã, phường trọng điểm về mại dâm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong năm 2011 và nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đối với kinh tế-xã hội, đến sự phát triển của giống nòi dân tộc, đồng thời chỉ ra 6 nguyên nhân tồn tại, hạn chế, 5 bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm mà các thành viên trong UBQG, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc.

Trong đó cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, qua đó tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để thực hiện công tác này một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền cần gắn liền với tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm; tăng cường huy động các nguồn lực phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm với sự nghiệp xóa đói giảm nghèo ở địa phương; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong bối cảnh Chính phủ không xây dựng mới các trung tâm cai nghiện ma túy tập trung ở các tỉnh, thành phố; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các mô hình, công trình khoa học phục vụ công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm; tranh thủ sự giúp đỡ, tài trợ của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực này, theo phương châm “củng cố kiện toàn, nâng cao nhận thức, huy động nguồn lực, tích cực phòng chống” nhằm tạo động lực mới trong công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2012 và các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 19 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông