673.579 lượt người khám chữa bệnh BHYT

17:43 26/05/2020

Trong tháng 4, BHXH thành phố Hải Phòng đã chi BHXH, BH thất nghiệp với số tiền 808,939 tỷ đồng cho 174.287 người, lũy kế 3.180,250 tỷ đồng với 702.004 người, tăng 410.496 triệu đồng (14,82%) so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, chi lương hưu và trợ cấp BHXH với số tiền 617,087 tỷ đồng cho 148.266 người, lũy kế 2.458,448 tỷ đồng cho 592.814 người; Chi trợ cấp một lần với số tiền 82,944 tỷ đồng cho 2.892 người, lũy kế 235,714 tỷ đồng cho 8.283 người; Chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 85,863 tỷ đồng cho 16.602 lượt người, lũy kế 379,248 tỷ đồng cho 70.356 lượt người; Chi trợ cấp BH thất nghiệp 23,045 tỷ đồng cho 6.527 lượt người, lũy kế 106,840 tỷ đồng cho 30.551 lượt người.

Cũng tính đến ngày 30/4/2020, các cơ sở KCB BHYT đã thực hiện khám chữa bệnh đối với 673.579 lượt người có thẻ BHYT với số tiền 534,561 tỷ đồng.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông