7 tháng, 1.244.469 người có thẻ BHYT đi KCB

14:43 30/08/2020

Trong tháng 7, BHXH thành phố Hải Phòng đã chi BHXH, BH thất nghiệp với số tiền là 781,947 tỷ đồng, lũy kế 5.372,098 tỷ đồng, tăng 418,493 tỷ đồng (tăng 8,5%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó chi lương hưu và trợ cấp BHXH với số tiền 618 tỷ đồng cho 147.707 người hưởng hàng tháng, lũy kế 4.320,903 tỷ đồng; Chi trợ cấp một lần với số tiền 55,260 tỷ đồng cho 1.862 người, lũy kế 363,092 tỷ đồng cho 12.897 người; Chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 72,812 tỷ đồng cho 15.268 lượt người, lũy kế 507,526 tỷ đồng cho 99.163 lượt người; Chi trợ cấp BH thất nghiệp 35,874 tỷ đồng cho 10.373 lượt người, lũy kế 180,577 tỷ đồng cho 51.675 lượt người.

Cũng tính đến hết ngày 31/7, các cơ sở KCB BHYT đã thực hiện KCB đối với  1.244.469 người bệnh có thẻ BHYT với số tiền là 1.021,472 tỷ đồng, tạm ước bằng 52.42% nguồn kinh phí KCB BHYT được giao.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông