70 mô hình mới, cách làm hay

10:16 29/06/2018

Ngày 28-6, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

2 năm qua, Chỉ thị số 05-CT/TW  “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, được các cấp hội phụ nữ thành phố đẩy mạnh thực hiện đầy sáng tạo, sát thực.

Việc triển khai đã trở thành sự tự giác, thường xuyên của người đứng dầu và cán bộ, hội viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động. Lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức được cải tiến, hướng về cơ sở, gắn bố với hội viên, phụ nữ.

70 mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực xuất hiện được các cấp Hội duy trì, nhân rộng và phát huy tác dụng tích cực.

Tiêu biểu như: Trồng rau an toàn, Văn minh thương mại, sản xuất sạch – tiêu dùng sách, Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Tổ phụ nữ dịch vụ ăn uống...

Bên cạnh đó, hội viên, phụ nữ thành phố còn tich cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí làm trên 9.669 km đường giao thông nông thôn, tổng kinh phí 105 tỷ đòng; xây dựng 58 tuyến đường hoa; duy trì 187 mô hình bảo vệ môi trường, 345 tổ phụ nữ thu gom rác.

Tại Hội nghị, Hội LHPN thành phố đã tặng bằng khen cho 23 tập thể, cá nhân.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha