759 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ

08:40 06/12/2018

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Kết quả thực hiện đến thời điểm 31-10, có 759 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ với dư nợ điều chỉnh 54,33 tỷ đồng. 474 khách hàng được miễn giảm lãi vay, trong đó doanh nghiệp là 90. Số dư nợ được miễn lãi là 410,44 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 218,3 tỷ đồng. Số tiền lãi được miễn giảm là 71,31 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 25,83 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông