87,2% dân số thành phố tham gia BHYT

21:49 10/08/2020

Tính đến hết tháng 7, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố là 402.515 người (trong đó số người tham gia BH thất nghiệp là 386.077 người), tăng 1.127 người so với tháng 6, giảm 16.076 người so với năm 2019.

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 17.038 người, đạt 56,73% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 1.763 người so với thời điểm năm 2019 (tăng 11,54%).

Số người tham gia BHYT là 1.779.048 người (đã bao gồm số người thuộc thân nhân lực lượng vũ trang), đạt 97,06% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 14.362 người so với thời điểm năm 2019, chiếm 87,2% dân số toàn thành phố tham gia BHYT.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha