97,92% đơn vị, doanh nghiệp kê khai thu nộp BHXH qua giao dịch điện tử

16:08 25/11/2020

Thời gian qua, BHXH thành phố Hải Phòng giao chỉ tiêu phát triển người hưởng qua tài khoản ATM đối với từng quận, huyện có căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng địa phương và coi đây là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua đối với từng quận, huyện.

Tính đến ngày 31/10, toàn thành phố đã có 30.836 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua ATM, chiếm 20,36% tổng số người hưởng. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua ATM là 25.272 người, chiếm 99,7% tổng số người hưởng. Số người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua ATM là 114.541 người, chiếm 82% tổng số người hưởng.  Số người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua ATM là 14.730 người, chiếm 81% tổng số người hưởng. Số người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua ATM là 14.730 người, chiếm 81% tổng số người hưởng.

Cũng tính đến ngày 31/10, toàn thành phố đã có 10.856/11.087 đơn vị, doanh nghiệp kê khai thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp qua giao dịch điện tử, đạt 97,92%, cao hơn 7,92% so với chỉ tiêu phấn đấu tại Bản cam kết giữa UBND thành phố với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông