991 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ

21:58 25/10/2019

Thời gian qua, Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố tiếp tục triển khai chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Kết quả thực hiện đến thời điểm 30-9, đã có 991 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ với dư nợ điều chỉnh 49,75 tỷ đồng. Số khách hàng được miễn giảm lãi vay là 860, trong đó có 159 doanh nghiệp. Số dư nợ được miễn lãi là 838,31 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 369,08 tỷ đồng. Số tiền lãi được miễn giảm là 113,2 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 35,38 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông