Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới - CATP: Khảo sát việc triển khai thực hiện tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” năm 2020

09:04 02/07/2020

Vừa qua, để đảm bảo các xã thí điểm đạt tiêu chuẩn về tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” đủ điều kiện xét công nhận xã nông thôn kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới CATP đã tiến hành khảo sát việc triển khai tiêu chí trên.

Đoàn đã khảo sát tại các xã gồm: xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo; xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng; xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy; xã Đồng Thái, huyện An Dương; xã Xuân Đám, huyện Cát Hải.

Tại các xã, đoàn khảo sát công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, kết quả thực hiện các văn bản chỉ Đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, địa phương về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn của CATP về hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”; công tác sơ, tổng kết các chuyên đề về bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang; phương hướng, nhiệm vụ việc triển khai, thực hiện tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” năm 2020.

Qua đó, đoàn khảo sát sẽ đưa ra đánh giá thực trạng tình hình, kết quả thực hiện tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”; đề ra những đề xuất, giải pháp để khắc phục khó khăn đối với công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố năm 2020.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông