Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Hải tham gia xây dựng nông thôn mới tại 3 xã khu Hà Sen

09:40 25/12/2019

Từ ngày 16 đến ngày 29-12, gần 60 cán bộ chiến sĩ thuộc Đại đội 9-Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Hải tổ chức hành quân dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Trân Châu, Phù Long và Gia Luận của huyện.

 

CBCS
CBCS Đại đội 9-Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Hải chuẩn bị cho công tác hành quân

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Hải thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" góp phần phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng- an ninh, tạo diện mạo mới cho nông thôn.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dã ngoại, đơn vị chấp hành nghiêm mệnh lệnh hành quân, mang vác quân tư trang bảo đảm đúng, đủ 14 mặt hàng. Chặng đường cơ động đến địa điểm trú quân, làm công tác dân vận bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong đợt huấn luyện cho các lực lượng; đồng thời nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang huyện trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khẳng định vai trò của Quân đội trong tham gia xây dựng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đặc biệt là ở những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích