Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Dương Kinh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

14:35 20/02/2023

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận Dương Kinh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trí Nhân - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Vũ Hữu Huy – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố.

Năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Dương Kinh đã tham mưu UBND quận chuyển 600 triệu đồng nguồn ngân sách ủy thác sang NHCSXH, đạt 100% kế hoạch giao; Giao chương trình cho vay hộ nghèo 200 triệu đồng, chương trình hộ cận nghèo 1.600 triệu đồng, chương trình hộ mới thoát nghèo 600 triệu đồng, chương trình Giải quyết việc làm 11.704 triệu đồng (trong đó cho vay theo NQ11: 7.500 triệu đồng), chương trình Học sinh sinh viên mua máy tính: 780 triệu đồng (NQ11), chương trình Nhà ở xã hội theo NĐ100: 2.600 triệu đồng (NQ11)...

Các thành viên Ban Đại diện quận đã triển khai thực hiện kiểm tra được 6 lượt phường/12 lượt tổ tiết kiệm và 60 lượt hộ vay vốn, đạt 100% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Trí Nhân - Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị

Triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng giám đốc NHCSXH (số liệu đến ngày 31/12/2022), tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận đạt 115.198 triệu đồng, tăng 16.513 triệu đồng so với 31/12/2021, tỷ lệ tăng 16,7%.

Cùng với việc tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, NHCSXH quận Dương Kinh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tích cực củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng.

Đến 31/12/2022, nợ quá hạn 34,4 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,03%/tổng dư nợ, giảm 62,6 triệu đồng so với với 31/12/2021; nợ khoanh 20 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ…

Năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Dương Kinh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, UBND quận triển khai thực hiện  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở, kịp thời hỗ trợ vốn vay tín dụng chính sách…

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích