BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

19:23 02/09/2017

Chị Vũ Thị Ngọc Oanh, ở Tô Hiệu, quận Lê Chân hỏi: Tôi là người Việt Nam nhưng hiện mang quốc tịch nước ngoài và đang sinh sống ở nước ngoài. Thời gian trước tôi có gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng A của Việt nam. Xin hỏi nếu ngân hàng A bị phá sản thì tiền gửi của tôi có được bảo hiểm không?

Trả lời:

Theo Điều 18, Luật BHTG (2012): Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Trong trường hợp của bạn, nếu tiền gửi của bạn là tiền Việt Nam đồng và bạn không thuộc những đối tượng loại trừ theo quy định tại Điều 19, Luật BHTG (2012) (Người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Ngân hàng A hoặc là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của Ngân hàng A) thì tiền gửi của bạn được bảo hiểm.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông