BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

10:34 06/09/2017

Chị Hoàng Lan Hương, ở Lê Đại Hành, hỏi: Tôi có 3 tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại 3 tổ chức tham gia BHTG khác nhau thì có được bảo hiểm độc lập không?

Trả lời:

- Theo Khoản 2, 3 Điều 4 Luật BHTG (2012):

+ Người được BHTG là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG.

+ Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân.

- Theo Khoản 1, Điều 11, Luật BHTG (2012) quy định về Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi: Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của luật này.

- Theo Khoản 1 Điều 25 Luật BHTG 2012: Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm quy định tại Điều 24 của luật này.

Vậy khi bạn gửi tiền bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tham gia BHTG khác nhau thì tiền gửi của bạn tại từng tổ chức tham gia BHTG được bảo hiểm độc lập.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông