BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

11:56 12/11/2017

Anh Ngô Quang Dũng, ở Thái Thụy, Thái Bình, hỏi: Phí Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là gì? Ai là người đóng phí BHTG? Phí bảo hiểm do các tổ chức tham gia BHTG nộp được sử dụng như thế nào?

Trả lời:

- Theo khoản 5, Điều 4, Luật BHTG (2012): Phí BHTG là khoản tiền mà tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho tổ chức BHTG để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia BHTG.

- Theo Khoản 4, Điều 20, Luật BHTG (2012), quy định: “Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý kế tiếp”.

Như vậy tổ chức tham gia BHTG là đối tượng chịu trách nhiệm đóng phí BHTG.

- Căn cứ Khoản 2, điều 4 và khoản 5, điều 5, Thông tư 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, có hiệu lực từ 10/01/2017:

Toàn bộ phí BHTG do tổ chức tham gia BHTG nộp cho BHTG Việt Nam được bổ sung vào Quỹ dự phòng nghiệp vụ dùng để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia BHTG không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấm dứt hoạt động để thanh lý hoặc Tòa án có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông