BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

14:51 27/11/2017

Anh Phạm Quang Hòa, ở Tứ Kỳ, Hải Dương hỏi: BHTG Việt Nam có nhận tiền gửi của dân cư không? Có thể tìm hiểu thông tin về BHTG Việt Nam ở đâu?

Trả lời:

- Theo Điều 4, Luật BHTG (2012) quy định: BHTG Việt Nam là “tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận…”. Tham chiếu các quy định của Luật các tổ chức tín dụng (2010), BHTG Việt Nam không phải là một loại hình tổ chức tín dụng được phép huy động tiền gửi. Quyền hạn và nghĩa vụ của BHTG Việt Nam được quy định tại điều 13 Luật Bảo hiểm tiền gửi (2012), cũng không có chức năng huy động tiền gửi. Do vậy, BHTG Việt Nam không nhận tiền gửi từ dân cư.

- Hiện nay, có thể tìm hiểu thêm thông tin về BHTG qua các kênh chính gồm:

- Website chính thức của BHTG Việt Nam tại địa chỉ: http://div.gov.vn;

- Bản tin BHTG được phát hành theo định kỳ quý;

- Liên hệ trực tiếp trụ sở chính BHTG Việt Nam hoặc các Chi nhánh khu vực của BHTG Việt Nam.

Ngoài ra, BHTG Việt Nam cũng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHTG thông qua việc gửi đăng các bài nghiên cứu về chính sách BHTG trên các báo, tạp chí chuyên ngành tài chính – ngân hàng, tuyên truyền qua các cơ quan thông tin đại chúng và nhiều hoại hình tuyên truyền đa dạng khác ...

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông