Ban Pháp chế HĐND thành phố: Thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố

15:12 27/09/2023

Sáng 27-9, đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì hội nghị thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND thành phố vào kỳ họp cuối năm 2023. Cùng dự có lãnh đạo các ngành, các địa phương.
Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì hội nghị thẩm tra 

Theo đó, Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra đề nghị ban hành nghị quyết về chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã.

Đại diện Sở Nội vụ trình bày nội dung các tờ trình

Đồng thời, cho ý kiến về đề nghị thay thế Nghị quyết số 27 ngày 19-7-2019 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu sự tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc Công an thành phố tham gia ý kiến bổ sung

Tại hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng tình về sự cần thiết phải ban hành 2 nghị quyết, bảo đảm phù hợp với những quy định mới của Trung ương và thực tế hiện nay. Đồng thời đóng góp một số ý kiến về khả năng đáp ứng nguồn lực ngân sách thực hiện các nghị quyết; đề nghị quy định rõ ràng hơn về đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; mức phụ cấp đối với người hoạt động kiêm nhiệm; bổ sung đội trưởng, đội phó PCCC được hưởng phụ cấp theo quy định của Luật PCCC... Một số ý kiến đề nghị cần quan tâm và có phương án phù hợp đối với các địa phương chuẩn bị sáp nhập các phường,  có số lượng cán bộ dôi dư lớn...   

Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến

Đồng chí Phạm Quốc Ka đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết; bảo đảm cân đối được nguồn lực ngân sách đáp ứng và không bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, có đề xuất cụ thể về giải pháp thực hiện, chỉ rõ nguồn lực thực hiện các nghị quyết./.

                                                                                                                                          Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông