Ban thường vụ Thành ủy: Triển khai thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan quận, huyện

09:55 22/11/2018

Chiều 21-11, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, chủ trì hội nghị triển khai các Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy, về việc thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đương ở cấp quận , huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa trao quyết định cho lãnh đạo các địa phương.

Theo đó, tại các Quyết định số 1173-QĐ/TU, Ban thường vụ Thành ủy quyết định phê duyệt đề án và thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy An Lão  với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Lão thành Văn phòng huyện An Lão; tại các Quyết định số 1174và 1175-QĐ/TU, BTV Thành ủy quyết định phê duyệt đề án và thí điểm hợp nhất Ban tổ chức quận ủy và Phòng nội vụ quận Kiến An thành Ban tổ chức-nội vụ quận Kiến An; phê duyệt đề án và thí điểm hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra quận ủy Kiến An và Thanh tra quận Kiến An thành Ủy ban kiểm tra-thanh tra quận Kiến An; tại Quyết định số 1176-QĐ/TU, BTV Thành ủy quyết định phê duyệt đề án và thí điểm thành lập Cơ quan giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Dương Kinh. Các quyết định kể trên đều có hiệu lực kể từ ngày 15-11-2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các quận, huyện nêu trên, đã chủ động, tích cực, trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của hội nghị TW6 khóa XII, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng đề án cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nêu rõ, đây những nội dung mới, có tác động đến nhiều người, nhiều vị trí công tác và nhiều lĩnh vực, vì vậy lãnh đạo các quận huyện liên quan cần tập trung chỉ đạo quán triệt, ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng làm tốt công tác bố trí cán bộ, xây dựng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tổ chức hoạt động theo quy định chung; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ; sau sáp nhập phải đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cũng đề nghị các ban, ngành liên quan của thành phố, chủ động phối hợp tốt với các địa phương, khẩn trương triển khai các quyết định của Ban thường vụ Thành ủy.

Quá trình tiển khai phải phù hợp với thực tiễn, nhưng đảm bảo các nguyên tắc và bám sát quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Trường hợp phát sinh vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Ban thường vụ Thành ủy, đồng thời tổng hợp thực tiễn, tham mưu, đề xuất để Thành ủy tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm trong thời gian sớm nhất.

  LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông