Ban Tổ chức Thành ủy: Tập huấn, cập nhật kiến thức mới về công tác tổ chức, xây dựng Đảng

08:39 30/11/2021

Sáng 26-11, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện một số văn bản mới liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Đồng chí Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Hội trường các Ban xây dựng Đảng 128 Lạch Tray - Hải Phòng

Hội nghị được kết nối đến 17 điểm cầu quận, huyện, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; nội dung mới trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 27/9/2021 về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng chí Đào Trọng Đức- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Đức nêu rõ, đây là những văn bản rất quan trọng nhằm cụ thể hóa, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra. Đồng chí đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc về những nội dung được tập huấn, vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông