Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

15:18 13/07/2020

Sáng 13-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo thành phố đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

 Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng hệ thống tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu với Thành ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên giáo, khoa giáo đạt kết quả tích cực. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Tham mưu tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, thực hiện hiệu quả công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Cũng trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo thành phố phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực; góp phần phục vụ tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn. Các công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, công tác văn hóa, văn nghệ, đấu tranh chống tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao. 100% ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền về chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp đến nay đã cơ bản ổn định và tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

6 tháng cuối năm, hệ thống tuyên giáo các các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; tập trung triển khai, tham mưu các nội dung công tác Đại hội Đảng bộ các cấp; Tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của trung ương và thành phố. Tiếp tục thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động tham mưu, chủ trì tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông