Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới

17:48 30/06/2020

Sáng 30/6, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới, nhằm thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự tập huấn được nghe Tiến sĩ Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử giới thiệu một số vấn đề cơ bản trong thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; vai trò của báo chí trong thay đổi nhận thức xã hội về bình đẳng giới; đồng thời cung cấp một số thông tin, nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nhằm hướng tới Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bình đẳng giới là nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả phát triển đó.

Buổi tập huấn cũng đã đề cập và nhấn mạnh về vai trò của báo chí thông tin, giáo dục về giới và bình đẳng giới là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới, định hướng dư luận, thay đổi định kiến, chống sự phân biệt đối xử về giới, thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới…

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông