Bảo vệ tin, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử

17:59 04/03/2021

Để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử thành phố vừa có văn bản số 14/UBBC-ANTT ngày 26/02/2021, yêu cầu Ủy ban bầu cử các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

– Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan đơn vị, địa phương.

– Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt là các thông tin, tài liệu theo Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 26/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn Đại biểu quốc hội.

– Đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ quan, đơn vị, nơi lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra cháy, nổ, mất tài liệu.

– Việc cung cấp thông tin, tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải được cấp có thẩm quyền duyệt theo đúng quy định.

– Kịp thời phát hiện việc lộ, mất thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử đăng tải trên báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi chưa được phép công bố để trao đổi cho các cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

– Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu, chỉ đạo tại Công văn số 110/UBND-NC2 ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích