Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11:23 04/07/2020

Sáng 3-7, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Dự lễ bế mạc đại hội có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.

 

Các

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố phát biểu bế mạc đại hội

Các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với 9 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đồng thời, Đại hội đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều  ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Báo cáo chính trị của Đảng uỷ Quân khu trình Đại hội lần thứ 9, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình đại hội thành phố lần thứ 16.

 

Các
Quang cảnh đại hội

Đại hội bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, cùng 2 đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định của Điều lệ Đảng; bầu đoàn đại biểu gồm 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Văn Thành, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố khẳng đinh: thành công của Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố lần thứ 10 trước hết là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu, Ban Thường vụ Thành uỷ, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan xây dựng Đảng Quân khu và thành phố; là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt của tập thể Đảng uỷ Quân sự Thành phố và tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của các đại biểu về dự Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin cậy của toàn Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố.

 

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Trong tình hình hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra trước nhiệm vụ xây dựng quân đội, trong đó có nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang thành phố những yêu cầu ngày càng cao, có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Do vậy, đòi hỏi Đảng bộ Quân sự thành phố phải tăng cường đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả cao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết số 45- của Bộ Chính trị (khóa 12) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Các
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 10 là nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao. Ngay sau đại hội, các tổ chức Đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố về kết quả đại hội. Từng đảng bộ phải xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, trở thành hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng" của thành phố Cảng anh hùng, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 10.

 TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông