BHXH Hải Phòng triển khai chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH gộp 2 tháng để phòng, chống dịch Covid 19.

16:41 04/05/2021

Thực hiện Công văn số 1135/BHXH-TCKT ngày 29/4/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 vào kỳ chi trả tháng 5/2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Mới đây, ngày 30-4-2021, BHXH Hải Phòng đã ban hành văn bản số 889/ BHXH – KHTC về việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,6/2021.

 

Điểm chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ hưu trí

Theo đó, Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện khẩn trương tham mưu với UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng 5/2021 đảm bảo an toàn tiền mặt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người hưởng.

Cùng với đó, BHXH các quận, huyện cần phối hợp với cơ quan Bưu điện xây dựng lịch chi trả; thông báo rộng rãi đến người hưởng thời gian chi trả gộp 2 tháng. Thời gian chi, trả tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quân, huyện dự kiến bắt đầu từ ngày 07/5/2021 sẽ chi trả đối với người hưởng nhận tiền qua tài khoản ATM; từ ngày 10/5 đến ngày 19/5 sẽ chi trả trực tiếp tại các địa điểm chi trả. Bưu điện Hải Phòng có trách nhiệm chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, phun khử khuẩn (kể cả tiền mặt) tại các điểm chi trả, đảm bảo an toàn đối với người hưởng.

Đồng thời BHXH thành phố chỉ đạo, phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc chi trả tại các điểm chi trả, đảm bảo chi đúng người, đúng số tiền phải chi; Yêu cầu Bưu điện phát tại nhà đối với người hưởng từ 80 tuổi trở lên, người già yếu không đi lại được. Đối với người hưởng thuộc diện cách ly tập trung, đang nằm trong khu vực bị phong tỏa (nếu có phát sinh trong thời gian chi trả) sẽ thực hiện chi sau khi có thông báo của Thành phố đã hết thời hạn cách ly, phong tỏa.

Bên cạnh đó, Bưu điện Hải Phòng có trách nhiệm thông báo rộng rãi về thời gian chi, địa điểm chi đối với người hưởng chưa đến nhận tiền trong thời gian từ ngày 10/5 đến 19/5 tại địa điểm chi trả do cơ quan Bưu điện bố trí.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông