BHXH thành phố Hải Phòng: Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong triển khai nhiệm vụ

14:51 27/07/2021

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 2165/CT-BHXH về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách TTHC, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành BHXH Việt Nam.

                               

Nhận thức được tính cấp bách của Chị thị, ngay sau đó, BHXH Thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản yêu cầu trưởng các đơn vị phổ biến, tuyên truyền và quán triệt nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo trong chỉ thị.

Đồng thời, Ban Chấp hành đảng bộ cơ quan BHXH Thành phố đã tổ chức họp Ban Chấp hành đảng bộ, mở rộng tới các bí thư chi bộ, triển khai nội dung của Chỉ thị; nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế của cán bộ đảng viên, đặc biệt là sự thụ động, chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện của đảng viên giữ chức vụ quản lý.

BHXH các cấp phải tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, bà Nguyễn Thị Lộc - Bí thư đảng ủy, Quyền Giám đốc BHXH Thành phố  yêu cầu các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chủ động, truyền đạt toàn bộ nội dung Chỉ thị tới từng cán bộ, viên chức, đảng viên của đơn vị mình.

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa thuộc BHXH thành phố Hải Phòng

Đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động tham mưu thực hiện những chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao tính tự chủ, tự giác trong phối  hợp thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hiện đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị, gắn với nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, Lãnh đạo BHXH thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Thành phố và BHXH Việt Nam; Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông