Hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

11:04 01/07/2021

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng vừa có công văn số 4228/UBND-VX về việc hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các đối tượng thụ hưởng và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Hộ gia đình nghèo: Mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 30%, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 30%, tổng mức hỗ trợ đạt 60% mức đóng bảo hiểm xã hội.

Đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo: Mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 25%, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 25%, tổng mức hỗ trợ đạt 50% mức đóng bảo hiêm xã hội.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, các ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện theo quy định.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông