Biểu dương 213 gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hải Phòng

10:12 19/11/2021

Sáng 18-11, tại Nhà hát thành phố, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố. Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố – Trưởng BCĐ Phong trào cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các gia đình được vinh danh.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Trong những năm qua, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp với sự tham gia tự giác, nhiệt tình và có hiệu quả của đông đảo các tầng lớp nhân dân đã góp phần làm cho Phong trào nói chung, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa của thành phố nói riêng có những bước tiến bộ rõ rệt, thu được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, toàn thành phố có 566.006 hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, có 530.654 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,7%.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo trao Công nhận cho đại diện các gia đình

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chúc mừng 213 gia đình đạt công nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu của thành phố, đồng thời khẳng định sự phát triển rộng khắp của Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố, khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo và khả năng của mỗi người, mỗi gia đình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng ổn định và phát triển.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó trưởng Ban chỉ đạo trao Công nhận cho đại diện các gia đình

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong những năm tiếp theo, để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, các cấp uỷ đảng, chính quyền, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và thành phố về xây dựng đời sống văn hoá. Chú trọng công tác truyền thông về vai trò của gia đình, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình văn hóa nói riêng và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác bình xét, khen thưởng, động viên phong trào; tăng cường công tác giáo dục, ngăn chặn và kịp thời xử lý những tiêu cực xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào xã hội khác phát triển.

Tại Hội nghị, 213 gia đình văn hóa được trao công nhận đạt gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2020.

LIÊM ĐOÀN – HOÀNG LÂM

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông