Bộ Công an phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Thông tư định hướng xây dựng pháp luật trong lĩnh vực ANTT và cải cách hành chính

20:25 11/08/2022

Sáng ngày 9-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự (ANTT) đến năm 2026, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11 ngày 01/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương ban hành về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân (CAND) và Thông tư số 27 ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP, Công an các quận, huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 09; Nghị quyết số 11 và Thông tư số 27. Theo đó, ngày 29/3/2022, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 09 về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 thay thế Nghị quyết số 08 ngày 01/8/2017.

Đây là Nghị quyết quan trọng thể hiện các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác xây dựng pháp luật, định hướng và là yếu tố tiên quyết để lực lượng CAND triển khai nhiệm vụ xây dựng pháp luật về ANTT. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, Nghị quyết số 11 và Thông tư số 27; trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ANTT, cải cách hành chính và xác định tiêu chí cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính bảo đảm chất lượng, tiến độ theo Chương trình. 

Chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành; các sở, ban, ngành, hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANTT, cải cách hành chính. Tiếp tục phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục các cấp và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản nêu trên.

THẾ KHOA

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông