Bộ Công thương ban hành quy định các điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện

16:57 26/10/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 22/TT-BCT quy định các điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện; trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hoạt động điện lực. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 - 10.

Công ty Điện lực Hải Phòng đảm bảo các điều kiện trong triển khai thực hiện Thông tư 

Thông tư có 5 chương, 15 điều và 2 phụ lục kèm theo, quy định các điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện; trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hoạt động điện lực. Theo đó, các điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện được quy định như sau:

Ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp là ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của bên bán điện khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện, điều hòa, hạn chế phụ tải do thiếu nguồn điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch.

Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình. Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện.

Ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp là do có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện.

Sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được; có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện. Hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện; có sự kiện bất khả kháng.

Bên bán điện được ngừng cấp điện do bên mua điện là tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định tại Luật Điện lực; không thực hiện thanh toán tiền điện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Ngoài ra, bên bán điện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện biện pháp cưỡng chế ngừng cấp điện theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 - 10 - 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Bên mua điện không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, không duy trì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 - 10 - 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đồng thời, nội dung Thông tư còn quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, khẩn cấp và do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật.

PV 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích