Giảm tải nội dung các cấp học do ảnh hưởng của dịch Covid-19

18:06 02/04/2020

Do thời gian nghỉ học kéo dài vì dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố nội dung giảm tải các cấp học. Trên cơ sở chương trình đã tinh giản, giảm tải, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng và công bố ma trận đề thi, đề thi tham khảo của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020…

Học sinh các cấp chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối năm, cuối cấp

Giảm tải nội dung nâng cao, trùng lặp

Cụ thể, Bộ GD-ĐT đã xây dựng kế hoạch giảm tải nhiều nội dung môn học ở tất cả cấp học phổ thông. Bộ lưu ý, đối với môn Tiếng Việt lớp 1, Bộ yêu cầu các trường căn cứ vào trình độ học sinh và giáo viên, chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, bảo đảm học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng môn Tiếng Việt lớp 1 một cách chắc chắn. Không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết Tiếng Việt khi lên lớp 2.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị không yêu cầu học sinh thực hiện một số môn học có yêu cầu học sinh đi điều tra, tìm hiểu ở môi trường địa phương xung quanh hoặc các hoạt động tìm hiểu mà đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật… để bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm dịch bệnh cho các em.

Việc cắt giảm theo nguyên tắc yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học. Một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ưng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao.

Không kiểm tra những kiến thức đã tinh giản

Theo công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 31-3, nội dung giảm tải tập trung ở các lớp cuối cấp của mỗi bậc học, đặc biệt ở trung học.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 1-9-2011 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo Công văn này để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020. Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 1-9-2011 của Bộ GD-ĐT để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học. Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Bộ nhấn mạnh, không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)”. Bộ yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có góp ý hoặc có vướng mắc, đề nghị Sở GD-ĐT báo cáo về Bộ GD-ĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản và qua email để kịp thời giải quyết.

HẢI HẬU tổng hợp

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha