Bộ Giao thông Vận tải: Công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

18:18 09/07/2020

Đi tiên phong trong số các trường Đại học trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải có Hội đồng trường, Hội đồng trường Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam khóa mới sẽ đóng vai trò quan trọng trên con đường tự chủ Đại học, đại diện Nhà nước thực hiện việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà trường, hướng đến mục tiêu phát triển xứng đáng là trường trọng điểm quốc gia, mái trường Đại học hàng đầu của Bộ Giao thông Vận tải - theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công.

Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 9-7, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện các ban ngành Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Hải Phòng cùng đông đảo bạn bè, đối tác của nhà trường đã đến dự.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công đã trao đến lãnh đạo nhà trường Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí, do PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng ủy  là Chủ tịch Hội đồng trường.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, bày tỏ xúc động khi nhận trọng trách mới. “Chúng tôi ý thức rõ rằng, đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Bộ Giao thông vận tải cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên toàn trường đã tin cậy, giao phó, nhất là trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đã và đang thực sự chuyển mình theo cơ chế tự chủ với nhiều vận hội mới cùng các khó khăn, thách thức đan xen…”, tân Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nhấn mạnh.

Hội đồng trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập lần đầu tiên từ năm 2005 và từng bước phát huy vai trò quan trọng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên toàn trường.

Hội đồng trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 được thành lập là kết quả của việc đổi mới, tiên phong của Nhà trường theo tinh thần của Nghị quyết 19 của Đảng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và Nghị quyết 99 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật giáo dục đại học sửa đổi.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công phát biểu giao nhiệm vụ

Với vai trò là cơ quan quản trị thực quyền cao nhất, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan, Hội đồng trường được trao thêm những trọng trách quan trọng, quyết định nhiều vấn đề có tính chiến lược phát triển Nhà trường, ban hành các quy chế lớn liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy vận hành và các cơ chế chính sách tài chính, tài sản và chính sách chung đối với cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên; đồng thời cũng là cơ quan giám sát việc thực hiện và tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Tân Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam cũng khẳng định, Hội đồng trường sẽ kế thừa và phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới của Luật giáo dục đại học sửa đổi và các văn bản pháp quy khác; phản ánh trung thực, kịp thời đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên đến tập thể lãnh đạo Nhà trường; tăng cường công tác phối hợp giữa thường trực Hội đồng trường với Ban giám hiệu, các đoàn thể thuộc Trường, các trường ĐH, CĐ trong và ngoài địa bàn TP, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan của Bộ GTVT, các ban ngành của TP Hải Phòng để góp phần nâng cao vị thế và phát triển Nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Thay mặt Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chúc mừng Hội đồng trường Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Khắc  Khiêm. Thứ trưởng nhấn mạnh, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là một trong số ít trường thuộc Bộ đã thành lập Hội đồng trường, thể hiện sự đoàn kết nhất trí nội bộ, sự nhất quán trong chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng. Đây là một yếu tố hết sức thuận lợi, là yếu tố quan trọng để Hội đồng trường hoạt động hiệu quả sau này trong vai trò quan trọng trên con đường tự chủ Đại học, quản lý nhà trường theo quy định mới.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, ngay sau hội nghị này, Hội đồng trường triển khai thực hiện trọng trách, trách nhiệm như kỳ vọng của Bộ đã giao phó, cần xây dựng quy chế làm việc sao cho thể hiện sự hài hòa, phối hợp giữa Hội đồng trường với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng, tạo thống nhất xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả… Thứ trưởng Nguyễn Văn Công bày tỏ sự tin tưởng Hội đồng trường sẽ phát huy thành tựu nhiệm kỳ qua, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng là trường trọng điểm quốc gia, mái trường hàng đầu của Bộ Giao thông Vận tải.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông