Bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hải An

18:17 22/12/2013

Chiều 18-12, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định đề án về rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hải An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Quận Hải An
Quận Hải An

Ngày 16-6-2011, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí dự án “rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hải An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Theo đó, UBND quận Hải An đã cùng cơ quan tư vấn tổng hợp, đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong giai đoạn 2006-2012; xác định rõ những nhân tố mới xuất hiện ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mục tiêu và định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển các ngành, lĩnh vực, đồng thời kiến nghị các giải pháp thu hút nguồn lực, vốn đầu tư và các dự án đầu tư trọng điểm để thực hiện trong thời kỳ quy hoạch của quận.

Tại buổi họp, các thành viên hội đồng thẩm định và các sở, ngành thành phố cơ bản đồng tình với báo cáo do đơn vị tư vấn trình bày. Tuy nhiên, các ý kiến tham gia thẩm định, phản biện đề nghị trong quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của quận cần xem xét, đánh giá rõ và bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể, hợp lý; các số liệu so sánh phải đảm bảo cập nhật và tính chính xác. Ngoài ra, phần giải pháp thực hiện của đề án cần cụ thể, rõ ràng…

DH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông