Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1: Sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới

21:33 25/02/2022

Cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển, chỉ còn ít ngày nữa, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 sẽ bước vào mùa huấn luyện năm 2022. Xác định công tác chuẩn bị là khâu quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), ngay từ những ngày đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng đã tập trung lực lượng, tích cực chuẩn bị cả về con người, vật chất huấn luyện, sẵn sàng cho một một mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Theo Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh - TMT Vùng, trước tình hình nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra cho đơn vị ngày càng cao, bằng sự nỗ lực, tích cực, chủ động từng bước khắc phục khó khăn, tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong toàn BTL Vùng cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Đảng ủy, Thủ trưởng và các cơ quan chức năng của BTL Cảnh sát biển, trong năm 2021, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thành nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện chiến đấu (HLCĐ), huấn luyện các chuyên ngành Pháp luật, Nghiệp vụ Cảnh sát biển, Hậu cần, Kỹ thuật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Hải đội 102 thông qua bài giảng chính trị mẫu năm 2022

Bước vào mùa huấn luyện năm nay, BTL Vùng gặp không ít khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan như: tổ chức biên chế một số vị trí còn thiếu, trình độ cán bộ, chiến sĩ không đồng đều ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện; lực lượng thường xuyên bị phân tán do thực hiện đan xen nhiều nhiệm vụ, tàu thuyền hoạt động trên biển nhiều chuyến dài ngày, một số tàu đi sửa chữa nên ảnh hưởng đến quân số huấn luyện; phòng học còn thiếu, giáo viên kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc tổ chức lớp học cũng như giảng dạy chuyên môn, chuyên ngành; trang bị nhiều chủng loại, hệ thống điện tử, tự động nhiều, linh kiện thay thế khan hiếm, một số tàu đã qua nhiều năm sử dụng, trang bị xuống cấp nhiều (K206) nên gặp nhiều khó khăn trên các mặt công tác. Đặc biệt, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị.

Tập huấn ngành Tham mưu cho đội ngũ cán bộ

Từ những khó khăn trên, Thường vụ Đảng uỷ Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn để phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị. Công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. BTL Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt Mệnh lệnh HLCĐ năm 2022 số 979/ML-BTL ngày 28/01/2022 của Tư lệnh Cảnh sát biển. Đảng ủy Vùng đã xây dựng và triển khai Nghị quyết số 248-NQ/ĐU ngày 08/02/2022 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ HLCĐ năm 2022; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 227-NQ/ĐU ngày 13/12/2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; tổ chức giáo dục nhiệm vụ năm 2022 cho 875 cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Xây dựng, phê duyệt và triển khai hướng dẫn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện HLCĐ bao gồm 15 kế hoạch và hướng dẫn. BTL Vùng đã tổ chức 2 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho huấn luyện của các cơ quan, đơn vị tại hai khu vực Hải Phòng và Hà Tĩnh. Qua kết quả kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức ra quân huấn luyện năm 2022.

Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cán bộ

Công tác huấn luyện, SSCĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng, luôn được Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 xác định là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của toàn đơn vị. Để đạt được những thành tích, kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ này thì công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến toàn bộ sự thành công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với phương châm “rèn cán” rồi mới “luyện binh”, Đảng ủy Vùng đặc biệt coi trọng việc tập huấn cán bộ, coi đây là khâu then chốt, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2022.

 Đội tiêu binh luyện tập phục vụ Lễ ra quân huán luyện năm 2022

Thượng tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng khẳng định: “Để chuẩn bị chất lượng tốt nhất cho mùa huấn luyện mới, hằng năm,  trước khi bước vào huấn luyện, BTL Vùng lại dành thời gian một tháng để tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do BTL Cảnh sát biển tổ chức, đơn vị còn xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ từ cấp tàu trở lên với nhiều nội dung, chuyên ngành. Thông qua tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ hệ thống lại kiến thức, thống nhất nội dung, phương pháp, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị!”.

Ngay từ những ngày đầu năm, BTL Vùng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các chuyên ngành năm 2022 với thời gian 3 ngày/4 chuyên ngành cho 223 lượt cán bộ; tham gia tập huấn công tác Tham mưu năm 2022 do BTL Cảnh sát biển tổ chức, thời gian 4 ngày, quân số 22 đồng chí. Hải đoàn 11, Hải đội 102 đã chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn đầu năm, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp trực thuộc.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng thực hiện bồi dưỡng theo phân cấp, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm bồi dưỡng cho cán bộ còn yếu, mới ra trường. Thực hiện đúng các khâu, các bước trong chuẩn bị và biên soạn giáo án, bài giảng, thông qua đó kịp thời uốn nắn, sửa sai, đồng thời thống nhất về nội dung, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ.

Với sự chủ động cao trong công tác chuẩn bị huấn luyện, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đang chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới với quyết tâm cao nhất.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất huấn luyện

Song song với các nhiệm vụ bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện như công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; văn kiện, kế hoạch, giáo án huấn luyện; công tác chuẩn bị tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm thì công tác bảo đảm cơ sở, vật chất huấn luyện cũng hết sức được coi trọng.

Trung tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Quân huấn BTL Vùng chia sẻ: “Trước những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức lớp học cũng như giảng dạy chuyên môn, chuyên ngành trong mùa huấn luyện mới, BTL Vùng đã và đang nỗ lực, cố gắng khắc phục. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện của BTL Vùng đã được chuẩn bị chu đáo trên tất cả các mặt công tác, sẵn sàng bước vào huấn luyện theo kế hoạch!”.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức thông qua giáo án giáo dục chính trị năm 2022

Trước những khó khăn, thách thức về chuẩn bị cơ sở, vật chất đảm bảo cho công tác huấn luyện, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng như sự hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cơ bản có kinh nghiệm trong huấn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, ý thức trách nhiệm cao và phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được đẩy mạnh nên BTL Vùng đã từng bước khắc phục khó khăn, thiếu thốn và làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất huấn luyện.

Trên cơ sở nguồn ngân sách được phân bổ cho công tác huấn luyện năm 2022, BTL Vùng đã triển khai cho cơ quan Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện ngân sách quốc phòng ngành Quân huấn năm 2022, phân bổ ngân sách và hướng dẫn cho các đơn vị cụ thể. BTL Vùng đã thành lập 34 tổ giáo viên, soạn thảo giáo án bài giảng và thục luyện thông qua theo đúng quy định. Cơ quan Tham mưu đã tiến hành cấp phát đầy đủ hệ thống sổ sách huấn luyện, sổ học tập các chuyên ngành cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Bố trí 35 phòng học theo các chuyên ngành, chuẩn bị bảng viết, màn hình, máy chiếu.. phục vụ giảng dạy, học tập. Củng cố và làm mới 37 mô hình học cụ huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng 295 giáo án huấn luyện, trong đó có 155 giáo án điện tử; kiểm tra, củng cố, sơn sửa 3 khu huấn luyện, luyện tập thể lực. Những ngày qua, BTL Vùng thường xuyên tổ chức luyện tập Điều lệnh đội ngũ, võ thuật phục vụ Lễ ra quân huấn luyện một cách nghiêm túc, hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra.

Thiếu tá QNCN Võ Thái Bình, nhân viên Cơ điện, xuồng CSB 721, Hải đội 112, Hải đoàn 11 cho biết: “Bản thân tôi đã được cấp ủy, chỉ huy Hải đội quán triệt, giao nhiệm vụ về công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2022. Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành, trên cơ sở đó sẽ giúp tôi thêm nắm chắc, sử dụng thành thục các loại trang bị, máy móc thuộc ngành. Tôi cùng anh em trong đơn vị đã sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất!”.

Như vậy, đến thời điểm này, với sự chủ động cao, công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện của BTL Vùng cảnh sát biển 1 đã được chuẩn bị chu đáo trên tất cả các mặt công tác, sẵn sàng bước vào huấn luyện theo kế hoạch. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin tưởng rằng, với việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, sự quan tâm, đầu tư chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, BTL Vùng tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao trong huấn luyện, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển ngày càng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MẠNH THƯỜNG

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông