Bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ ANQG cho Công an cấp cơ sở

10:04 12/10/2020

Tiếp tục thực hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hoàn thiện tổ chức bộ máy theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, từ ngày 29-9 đến ngày 4-10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khóa bồi dưỡng dành do cấp trưởng Công an xã, phường, thị trấn năm 2020.

Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa bồi dưỡng dành do cấp trưởng Công an xã, phường, thị trấn năm 2020

Nội dung bài giảng tập trung chủ yếu vào việc giới thiệu kiến thức về các loại đối tượng xâm phạm ANQG, công tác phát hiện, đấu tranh với các đối tượng xâm phạm ANQG hệ an ninh đối ngoại và tình hình thế giới, khu vực tác động ảnh hưởng đến công tác bảo vệ ANQG tại địa bàn Quảng Ninh. Cũng trong bài giảng, học viên được quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranh với các đối tượng xâm phạm ANQG...

Trước hết, lực lượng Công an cấp cơ sở phải nêu cao hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình trong bảo vệ ANQG, thực hiện nghiêm túc quyết định phân công, phân cấp của Bộ Công an và Công an tỉnh; Thường xuyên bám địa bàn, sâu sát với các chuyên đề, lĩnh vực được phân công...

Bên cạnh đó tập trung xây dựng thế trận An ninh nhân dân kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật và nêu cao tinh thần cảnh giác cho mọi người dân; Tổ chức, động viên nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ ANQG...

Khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong việc phát hiện các đối tượng có dấu hiệu, hoạt động nghi vấn ANQG. Thời gian tới, Phòng An ninh đối ngoại sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh với các đối tượng xâm phạm ANQG, góp phần bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh.

HỒNG TRANG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích