Các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu Công nghiệp nộp ngân sách gần 7.500 tỷ đồng

14:59 07/10/2020

9 tháng năm 2020, các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế thu hút 29 dự án đầu tư nước (FDI)ngoài cấp mới với số vốn 463,345 triệu USD; 17 dự án FDI điều chỉnh với số vốn tăng thêm là 324,883 triệu USD. Như vậy, tổng vốn thu hút FDI đạt 788,236 triệu USD, bằng 73,54% so với cùng kỳ năm 2019.

 

 

Hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp

Đối với đầu tư trong nước (DI), đến nay thu hút 7 dự án cấp mới với số vốn 838,637 tỷ đồng; 2 dự án DI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 134,387 tỷ đồng; tổng vốn thu hút đạt 973,024 tỷ đồng.

Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch COVID-19, song phần lớn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế chấp hành tốt các quy định pháp luật Việt Nam, nhất là nghĩa vụ nộp thuế. Theo thống kê, ước nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2020 là 7.458 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ, bằng 82% so với kế hoạch.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, một mặt đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mặt khác Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục nắm bắt tình hình khó khăn của doanh nghiệp, người lao động, từ đó kịp thời chủ động tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông